Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie. Zavrieť

Prestashop

Zobraziť všetky kategórie
Ostáva 16 dní
4 bidov
Úprava Loga

Potrebujem nájsť grafika, ktorý je schopný graficky upraviť logo našej firmy. Logo je už hotové ale s farebným...

Ostáva 7 dní
12 bidov
Responzivní landing page

Zdravím, rád bych našel někoho, s kým budu moci dlouhodobě spolupracovat na vytváření produktových stránek pro...

Ostáva 27 dní
12 bidov
Design na Web

Hľadám webdesignera, ktorý je ochotný sa dohodnúť na cene alebo na podiele zo zisku. Podrobnejšie o webe v správe. Vďaka

Ostáva 27 dní
0 bidov
GARMIN Connect IQ app

Hľadáme programátora na dlhodobú spoluprácu pri vývoji aplikáciu pre mobilné zariadenia a hodinky značky Garmin....

Ostáva 4 dní
3 bidov
update magenta

Dobry den, potrebovali by sme na eshope ktory bezi na magente spravit zalohu a updatovat magento. V pripade korektneho jednania sa nasledne sa vieme dohodnut aj na...

Ostáva 25 dní
6 bidov
Medzinárodný inzertný portál

Dobrý deň,    hladáme programátora(ov) na dlhodobú spoluprácu, ktorí už majú skúsenosti s tvorbou...

Ostáva 25 dní
1 bidov
PHP Developer - Bratislava

Ahoj budúci vizionár :). Máš PHP v krvi ? Mal by si záujem o prácu v našom vizionárskom štúdiu...

Ostáva 128 dní
5 bidov
Livestream Webkamera na stránku v CMS Joomla

Hľadám niekoho, kto by na stránku postavenú v CMS Joomla! urobil komponent pre živé streamovanie videa s možnosťou zálohovania aspoň...

Ostáva 23 dní
0 bidov
Dlhodobý vývoj CRM / Python

Hľadám freelancera/živnostníka, možno dvoch, na dhlodobú prácu (min. rok), s opciou na dlhšie obdobie. Podmienka je...

Ostáva 2 dní
2 bidov
Napojenie Google formularu na REST API

Zdravim, uloha je nasledujuca: Pri odoslani Google formularu sa formular odosle cez REST API do tickertovacieho mailoveho systemu. Html aj css dodam, je potrebne php...

Ostáva 22 dní
0 bidov
Programator

Hladame programatora so skusenostami, ktory bude spravovat nase rozbehnute projekty programovane v PHP jazyku. Pouzivame Debian servery, PHP, MySQL. Projekty su zvacsa...

Ostáva 67 dní
5 bidov
Personalizácia produktu vo WooCommerce

Hľadám programátora na doprogramovanie pluginu do Woocommerce. Jedná sa o personalizáciu produktov podľa zadaných...

Ostáva 2 dní
11 bidov
Úprava existujúcej aplikácie

Chceme upraviť existujúcu aplikáciu a naprogramovať do nej nové funkcionality. Aplikácia je naprogramovaná v javascripte/jquery a...

Ostáva 22 dní
1 bidov
Chamilo LMS - fix servera

Potrebujem aktualizovat LMS (podobne ako CMS) na najnovsiu verziu cez server na Websupporte + fixnut moznost pridavania PDF suborov a youtube videi cez iFrame do...

Ostáva 21 dní
6 bidov
Pridanie časového obmedzenia do formulára

Potreboval by som pridať do objednávkového formulára časové obmedzenie. Ide o o to, aby si zákazníci mohli objednať len do...

Ostáva 20 dní
6 bidov
Digitálna distribúcia 300+ produktov , API implementácia

Projekt sa týka digitálnej distribúcie produktov prostredníctvom e-shopu bežiacom aktuálne na Prestashop 1.6.1.9 Princíp...

Ostáva 20 dní
3 bidov
Oprava webstránky a spustenie stránky

dobrý deň mám webstránku ktorá je prepojená so steamom a padla nám vyskytol sa tam niekde error a prestala fungovať...

Ostáva 7 dní
10 bidov
Tvorba Loga

Zdravím, potreboval by som vytvoriť logo . Pre blyžšie info ma kontaktujte prosím.

názov projektu kategórie projektu termín rating bidy

Digitálna distribúcia 300+ produktov , API...

.NET, C# PHP Obchod, E-shop API, Google API a iné
Prestashop
Ostáva 20 dní
6
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 1650613.03.2017

popis projektu:

<p>Projekt sa t&yacute;ka digit&aacute;lnej distrib&uacute;cie produktov prostredn&iacute;ctvom e-shopu bežiacom aktu&aacute;lne na Prestashop 1.6.1.9</p>
<p>Princ&iacute;p predaja :</p>
<p>1. Dod&aacute;vateľ vlastn&iacute; cel&uacute; datab&aacute;zu digit&aacute;lnych produktov</p>
<p>2. Dod&aacute;vateľ fyzicky vlastn&iacute; licenčn&eacute; kľ&uacute;če k digit&aacute;lnym produktom na svojom serveri</p>
<p>3. Dod&aacute;vateľ m&aacute; vlastn&eacute; funkčn&eacute; API pre komunik&aacute;ciu medzi svoj&iacute;mi serverom a serverom z&aacute;kazn&iacute;ka.</p>
<p>4. Koncov&yacute; spotrebiteľ - Z&aacute;kazn&iacute;k si na str&aacute;nke "A" zak&uacute;pi a zaplat&iacute; za digit&aacute;lny produkt XY.</p>
<p>5. Server zo str&aacute;nky "A" za&scaron;le inform&aacute;ciu o predaji serveru dod&aacute;vateľa a ten obratom za&scaron;le licenčn&yacute; kľ&uacute;č koncov&eacute;mu z&aacute;kazn&iacute;kovi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cel&eacute; API a server dod&aacute;vateľa je p&iacute;san&yacute; v .NET a Prestashop n&aacute;m bež&iacute; na PHP7<br /><br />Cel&eacute; API potrebujeme preložiť do PHP7 a API implementovať.&nbsp;<br /><br />- API &scaron;pecifik&aacute;ciu za&scaron;lem s&uacute;kromne z&aacute;ujemcom<br />- po &uacute;spe&scaron;nom nasaden&iacute; a hladkej spolupr&aacute;ci bude možnosť rovnak&eacute;ho projektu ale in&eacute;ho typu produktov.<br /><br />&nbsp;</p>

Optimalizácia databázi prestashop

SQL, MySQL Prestashop
Ostáva 17 dní
5
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
0 € 316510.03.2017

požadované znalosti:

prestashop,databáza,mysql

popis projektu:

<p>Hľad&aacute;m človeka, ktor&yacute; dok&aacute;že optimalizovať prestashop a datab&aacute;zu. Shop bež&iacute; na VPS. V eshope m&aacute;m 15000 produktov datab&aacute;za m&aacute; až 960 GB čo sa mi zd&aacute; extr&eacute;mne veľa. Ale m&aacute;m obrovsk&uacute; z&aacute;ťaž co je až 4-6 GB prenesen&yacute;ch d&aacute;t denne eshop. Z čoho ma už 2x vypli z VPS za poru&scaron;enie podmienok.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Popros&iacute;m len človeka ktor&yacute; sa v danej veci naozaj vyzn&aacute;, nehľad&aacute;m dobrodruhov pracuj&uacute;cich syst&eacute;mom pokus - omyl. Ďakujem.</p>

Optimalizácia e-shopu Prestashop

Prestashop
Ostáva 0 dní
6
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
0 € 52631.01.2017

požadované znalosti:

databazy,prestashop

popis projektu:

<p>Hľad&aacute;m človeka, ktor&yacute; dok&aacute;že optimalizovať r&yacute;chlosť nač&iacute;tavania e-shopu bežiaceho v Prestashope. Nač&iacute;tavanie trv&aacute; podla Analytics cca 8 - 12 sek&uacute;nd. hosting je vo Websupporte. Popros&iacute;m len človeka ktor&yacute; sa v danej veci vyzn&aacute;, nehľad&aacute;m dobrodruhov pracuj&uacute;cich syst&eacute;mom pokus - omyl. Ďakujem.</p>

Dlhodobý vývoj eshopov postavených na...

HTML5, CSS3 Javascript, jQuery PHP Prestashop
Ostáva 0 dní
9
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
20 € 17921.01.2017

požadované znalosti:

php,prestashop,mysql,javascript,html

popis projektu:

<p>Pre klienta zaoberaj&uacute;ceho sa distrib&uacute;ciou a predajom značkov&eacute;ho spotrebn&eacute;ho tovaru hľad&aacute;m sk&uacute;sen&eacute;ho Prestashop program&aacute;tora so sk&uacute;senosťami s &uacute;pravami a v&yacute;vojom samotn&eacute;ho syst&eacute;mu a jeho modulov.</p>
<p>Hlavn&aacute; podmienka spolupr&aacute;ce je to, aby program&aacute;tor venoval <strong>v&auml;č&scaron;inu svojho času projektom</strong> klienta. Teda nehľad&aacute;me freelancera, ktor&yacute; m&aacute; tis&iacute;cky z&aacute;kaziek a nest&iacute;ha ich realizovať. Forma spolupr&aacute;ce je na individu&aacute;lnej dohode, a odmena možn&aacute; aj stanoven&iacute;m fixn&eacute;ho pau&scaron;&aacute;lu alebo hodinovky.</p>
<p>Program&aacute;tor by mal byť schopn&yacute; robiť:</p>
<div>
<ul>
<li>&Uacute;pravy &scaron;abl&oacute;n, alebo vytv&aacute;ranie nov&yacute;ch &scaron;abl&oacute;n ( HTML, CSS, idealne aj JAVASCRIPT).</li>
<li>&Uacute;pravy backendu - jednoduch&scaron;ie &uacute;pravy admin prostredia, zobrazovanie dodatočn&yacute;ch inform&aacute;ci&iacute; pri v&yacute;pise objedn&aacute;vok a pod.</li>
<li>Perfektn&aacute; znalosť a orient&aacute;cia v PHP k&oacute;de&nbsp; (&uacute;prava k&oacute;du, k&uacute;pen&yacute;ch pluginov, v&yacute;voj vlastn&yacute;ch pluginov na mieru...)</li>
<li>Perfektn&aacute; znalosť s&uacute;borovej &scaron;trukt&uacute;ry a datab&aacute;zy Prestashopu.</li>
<li>Sk&uacute;senosti s nasadzovan&iacute;m a testovan&iacute;m nov&yacute;ch pluginov, a ich &uacute;pravou.</li>
</ul>
<p>V&scaron;etky zmeny by mal byť schopn&yacute; robiť tak, aby nenaru&scaron;ili integritu alebo funkčnosť aktu&aacute;lneho syst&eacute;mu a jeho s&uacute;čast&iacute;.</p>
</div>

xml import a update Prestashop

XML, RSS, CSV, JSON Prestashop
Ostáva 0 dní
9
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 237930.12.2016

popis projektu:

<p>Zdrav&iacute;m.&nbsp;</p>
<p>Mam XML subor ktor&yacute; je od dodavatela a je zavesen&yacute; online.</p>
<p><a href="http://data.ags92.com/xml/sk/all111/all111.xml" target="_blank"><strong>http://data.ags92.com/xml/sk/all111/all111.xml</strong></a>&nbsp;</p>
<p>Potrebujem:</p>
<p>- aby cez cron pravidelne prebehol update na mojej prestashop str&aacute;nke 1.6.0.14. Kde chcem aby updatovalo cenu a skladov&eacute; zasoby podľa EANu.</p>
<p>- Ak bude nov&yacute; produkt v XML aby ho automaticky naimportovalo do databaze . a to nazov, č&iacute;slo produktu, EAN, descripton, a Image, a MOC, &nbsp;</p>
<p>- može to byť rie&scaron;en&eacute; modulom alebo externe suborom.</p>

Úprava prestashop témy

HTML5, CSS3 Prestashop
Ostáva 0 dní
6
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
0 € 19603.12.2016

popis projektu:

<p>Dobr&yacute; deň,</p>
<p>hľad&aacute;m niekoho na &uacute;pravu prestashop pr&eacute;mium t&eacute;my.</p>
<p>Potrebujem upraviť vertik&aacute;lnu navig&aacute;ciu podkateg&oacute;ri&iacute;, tak aby sa nemuselo scrollovať z kateg&oacute;rie umiestnenej dole, na podkateg&oacute;riu, ktor&aacute; sa zobrazi hore. Potrebujem, aby sa podkateg&oacute;rie zobrazovali vedľa kateg&oacute;ri&iacute;.</p>
<p>www.mojakuchynka.sk</p>
<p>Kateg&oacute;ria Deti, podkateg&oacute;ria Pr&iacute;bory.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ďakujem za ponuky</p>
<p>&nbsp;</p>

uprava prestashopu

HTML5, CSS3 CMS, CRM systémy Prestashop
Ostáva 0 dní
4
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 16413.12.2016

popis projektu:

<p>Dobry den,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>hladam niekoho kto sa vyzna v prestashope. Mal by som zaujem o vyladenie a upravu systemu. Na zaciatok by som potreboval aby dokazal ratat produkt nie na ks ale na m2. Tzn. Strana A (kde sa zada cislo) x strana B (kde sa sa zadava) x koeficient. Jedna sa o prestahop 1.6.</p>

Nasazení HTML/CSS front-endu na Prestashop

Magento Prestashop
Ostáva 0 dní
4
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 725403.12.2016

požadované znalosti:

Prestashop

popis projektu:

<p>Dobr&yacute; den,<br /><br />popt&aacute;v&aacute;m program&aacute;tora, kter&yacute; by byl schopen již existuj&iacute;c&iacute; front-end v HTML/CSS nasadit na Prestashop (je tu možnost přistoupit i na Magento).<br /><br />Eshop budeme m&iacute;t adaptivn&iacute; tzn. m&aacute;me oddělen&yacute; desktop web a web pro mobiln&iacute; zař&iacute;zen&iacute;. Tzn. potřebuji někoho kdo se v tomto vyzn&aacute;. Je potřeba testovat z jak&eacute;ho zař&iacute;zen&iacute; uživatel přistupovat a dle toho zobrazit obsah.<br /><br />D&aacute;le bude potřeba zrealizovat v administraci p&aacute;r změn př&iacute;padně doprogramovat jednoduch&yacute; modul na přid&aacute;v&aacute;n&iacute; &scaron;t&iacute;tků k produktu (novinka, akčn&iacute; cena, atd.)<br /><br />Dod&aacute;me front-end podklady pro hlavn&iacute; stranu, kategorie, vyhled&aacute;v&aacute;n&iacute;, kartu produktu, info stranu a cel&yacute; proces objedn&aacute;vky.<br /><br />V&scaron;echny obrazovky k nahl&eacute;dnut&iacute; zde&nbsp;http://www.gomoodboard.com/boards/S5dUwHPE/share<br />Front-end se moment&aacute;lně doděl&aacute;v&aacute;<br />http://aromax.robertzerner.cz/<br />http://aromax.robertzerner.cz/karta_produktu.html<br />http://aromax.robertzerner.cz/kategorie.html</p>
<p>Nejl&eacute;pe někdo koho můžu přidat na n&aacute;&scaron; Slack, kde budeme celou realizaci ře&scaron;it.<br /><br />Při v&yacute;běru bude rozhodovat poměr kvalita / cena.<br />Garantuji opravdu kvalitn&iacute; referenci!<br /><br />Předem děkuji za nab&iacute;dky.<br /><br />S pozdravem<br /><br />Tom&aacute;&scaron; Marek</p>

Implementácia TrustPay pre Prestashop

PHP Obchod, E-shop Prestashop Platobné systémy
Ostáva 0 dní
6
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 218623.10.2016

popis projektu:

<p>Implement&aacute;cia platobnej br&aacute;ny TrustPay pre Prestashop.</p>

Uprava vyhladavania v prestashop

Prestashop
Ostáva 0 dní
3
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
0 € 30323.10.2016

popis projektu:

<p>Hladam niekoho na upravu vyhladavania v prestashop 1.6.1.7</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Potrebujem v mobilnej verzii centrovat nasepkavac vo vyhladavani, tak aby nebol orezany (vid prilohu)</p>
<p>Taktiez potrebujem aby umiestenie ceny bolo pod nazvom produktu jednotne, tj vo vsetkych produktoch na rovnakom mieste.</p>
<p>&nbsp;</p>

uprava prestashopu

HTML5, CSS3 Prestashop
Ostáva 0 dní
10
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 121017.11.2016

požadované znalosti:

prestashop, html, webdesign

popis projektu:

<p>Ahojte, hladam niekoho na dokoncenie eshopu v prestashope. Sablona je kupena, treba tam len dake veci poupravovat aby to bolo funkcne a pekne.&nbsp;</p>

Magento ecommerce system + prestashop vyvoj

HTML5, CSS3 Magento PHP Prestashop
Ostáva 0 dní
4
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
10 € 21417.11.2016

požadované znalosti:

magento,prestashop,svn,frontend,html,php

popis projektu:

<p>Hladame sikovneho dostupneho zivnostnika na upravu nasich custom prestashop a magento rieseni. Je dobre ked dokaze zvladnut full stack vyvoj v tychto prostrediach (drobne upravy, praca so SVN a lokalnou kopiou projektu, praca cez ticketing system, bude mat nad sebou project managera).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Praca na hodinu z pohodlia vasho vlastneho domova. Dolezita je dostupnost v pracovnej dobe, schopnosti a pristup.</p>

Export faktúr do XML - PRESTASHOP

XML, RSS, CSV, JSON Prestashop
Ostáva 0 dní
10
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
0 € 761011.11.2016

požadované znalosti:

prestashop

popis projektu:

<p>Hladam niekoho, kto by poskytol modul, pripadne vytvoril na export faktur do XML v Prestashop. Prosim len seriozne ponuky, ziadne natahovanie terminov. Dakujem.</p>

Prestashop - search module - nastavenie

Prestashop
Ostáva 0 dní
4
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 17409.10.2016

popis projektu:

<p>Zdrav&iacute;m.</p>
<p>K&uacute;pil som ajax search modul do m&ocirc;jho eshopu (prestashop) a potreboval by som ho hook-nuť do header-u medzi logo a kontakty. Cez BO - module position to nejde a do k&oacute;dov sa nechcem p&uacute;&scaron;ťať pretože do toho až tak nevid&iacute;m. Viem, že pre človeka, ktor&yacute; ovl&aacute;da k&oacute;dy to bude malina.</p>
<p>Ďakujem a te&scaron;&iacute;m sa na spolupr&aacute;cu</p>

PrestaShop na mieru

PHP Prestashop
Ostáva 0 dní
3
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
10 € 16329.10.2016

požadované znalosti:

PHP, PrestaShop

popis projektu:

<p>Jedna sa o podporu prestashop riesenia, niektore jeho casti su na mieru. Viac informacii e-mailom alebo na osobnom stretnuti.</p>

Custom Prestashop

Prestashop
Ostáva 0 dní
4
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 14426.10.2016

popis projektu:

<p>Dobr&yacute; den,</p>
<p>potřebujeme někoho kdo m&aacute; zku&scaron;enosti s prestashopem. Implementace a zabezpečen&iacute;, překlad &scaron;ablony, modul kalkulace dopravy dle rozměrů produktu a vzd&aacute;lenosti ( google map API ).</p>
<p>Je to pr&aacute;ce na den až dva.&nbsp;Zpracovat bychom to chtěli ide&aacute;lně do konce měs&iacute;ce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Děkujeme za nab&iacute;dky.</p>

Vytvoření e-shopu Expanzo - Prestashop

Prestashop
Ostáva 0 dní
7
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 681723.10.2016

popis projektu:

<p>Hled&aacute;me firmu, kter&aacute; n&aacute;m dod&aacute; nov&yacute; e-shop pro n&aacute;&scaron; server Expanzo.com, předběžně preferujeme syst&eacute;m Prestashop, z&aacute;kladn&iacute; zad&aacute;n&iacute; v př&iacute;loze. Požadujeme stabiln&iacute; zavedenou společnost s vět&scaron;&iacute;m množstv&iacute; zak&aacute;zek a referenc&iacute;.</p>

Prestashop - úprava témy

HTML5, CSS3 Prestashop
Ostáva 0 dní
8
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
0 € 87830.09.2016

popis projektu:

<p>Hľad&aacute;m niekoho na &uacute;pravu pr&eacute;mium t&eacute;my pre Prestashop.</p>
<p>T&eacute;ma:&nbsp;<a href="https://goo.gl/wTQxy1" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=sk&amp;q=https://goo.gl/wTQxy1&amp;source=gmail&amp;ust=1474486365889000&amp;usg=AFQjCNFj5awWvN4h0s-erMGPxbANL2D-hw">https://goo.gl/wTQxy1</a></p>
<div>Čo v&scaron;etko požadujem upraviť:</div>
<div>*&uacute;plne odstr&aacute;niť compare a wishlist (či už z hlavičky, alebo pri produktoch)</div>
<div>*odstr&aacute;niť v&yacute;ber jazyka a meny (viď v pr&iacute;lohe)</div>
<div>*napravo hore mi postač&iacute; "prihl&aacute;senie/registr&aacute;cia" (viď v pr&iacute;lohe)</div>
<div>*farba hornej menu li&scaron;ty sa d&aacute; upraviť v administr&aacute;ci&iacute;, ale pozadie ko&scaron;&iacute;ka nie, preto treba vymazať pozadie v ko&scaron;&iacute;ku a farbu ko&scaron;&iacute;ka zmeniť na čiernu</div>
<div>*&uacute;prava farebnosti kateg&oacute;rie produktov na oranžov&uacute; a pridať funkciu možnosti pridania loga dan&yacute;ch kateg&oacute;ri&iacute; (viď pr&iacute;loha)</div>
<div>*pridať v zozname produktov a na hl. str&aacute;nke produktov červen&yacute; button "kupiť" alebo "vložiť do ko&scaron;&iacute;ka"</div>
<div>*po n&aacute;jazde my&scaron;ou na ak&yacute;koľvek produkt v&scaron;etko odstr&aacute;niť, chcem aby zostalo len or&aacute;movanie, zblednutie, alebo čokoľvek aby z&aacute;kazn&iacute;k videl že m&aacute; kurzor my&scaron;i na konkr&eacute;tnom produkte</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&Uacute;prava v mobilnej verzi&iacute; t&eacute;my:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>*roz&scaron;&iacute;riť "vertical menu" tak aby sa text neprekr&yacute;val s ikonou (viď pr&iacute;loha 2)</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Pros&iacute;m posielajte ponuky s konkretn&yacute;m zadan&iacute;m ceny (nie hodinov&eacute; taxy).</div>

Hromadné spracovanie objednávok

Prestashop
Ostáva 0 dní
4
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 490430.09.2016

požadované znalosti:

PHP,Prestashop,MySQL

popis projektu:

<p>Dobr&yacute; deň,</p>
<div>jedn&aacute; sa o 5 tlačidiel, ktor&eacute; by mali byť na str&aacute;nke Orders v PrestaShope.</div>
<div>Popis čo by mali tlačila robiť je pop&iacute;san&yacute; priloženom PDF dokumente.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Potrebovali by sme to pre PS 1.4 a 1.6.</div>

Nasekanie temy na prestashop a nahodenie...

HTML5, CSS3 Prestashop
Ostáva 0 dní
3
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
0 € 17318.09.2016

požadované znalosti:

prestashop,html,css

popis projektu:

<p>Vsetky detaily posleme vybranemu zaujemcovi na email, pretoze nechceme tu vsetkym zverejnovat dizajn a klienta. Vyberieme si programatora s dobrou refrenciou a dlhodobou praxou, ktory bude mat v tomto termine cas. Jedna sa nam o bezproblemovu spolupracu: je potrebne z psd nasekat temu (hompage a podstranky + proces nakupu), nahodit ju na system a nainstalovat moduly, ktore v zadani klient pozaduje. Vsetko mame nadizajnovane a moduly popisane.</p>
<p>Poprosim vas hlaste sa len freelancers s praxou v Prestashope, aby sme sa zbytocne obojstranne nezdrzovali.</p>
<p>Mame zaujem o dlhodobu spolupracu nakolko mame mnoho klientov a aj ine projekty, ktore potrebujeme developovat.</p>

Modul Kolekcie produktov

PHP Prestashop MS SQL
Ostáva 0 dní
4
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 63417.09.2016

popis projektu:

<p>Pekny den,&nbsp;</p>
<p>v prestashope by som potreboval vytvorit modul, ktory by zoskupoval vybrane produkty podla nazvu, tzv. kolekcie. Vysvetlim jednoduchy priklad.</p>
<p>Eshop ma - iphodne 5 32 GB, iphone 5 64gb, iphone 5s 64 gb, iphone se, iphoden 6 124 gb, iphone 6s 64 gb.</p>
<p>Ja potrebujem modul, ktory mi vytvori skupiny rovnakych produktov, ktore si zakaznik po otvoreni znacky iPhone moze vybrat, v tomto pripade - iPhone 5, iPhone SE a iPhone 6.. do danej rady by patrili prislusne produkty..</p>
<p>Bola by to nieco ako filtrovana&nbsp;&nbsp;medzi stavba medzi jednou znackou a jej produktmi z podobnymi vlastnostami.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dakujem</p>

Prestashop uprava responzivity na mobilne...

HTML5, CSS3 Prestashop
Ostáva 0 dní
10
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 431031.08.2016

popis projektu:

<p>Na nasom eshope postavenom na Prestashope potrebujeme zfunkcnit responzivitu templatu na mobilnych zariadeniach. Mozna dlhodoba spolupraca.</p>

prestashop

Prestashop
Ostáva 0 dní
10
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
1 € 131005.09.2016

popis projektu:

<p>viacero drobn&yacute;ch zmien na 5 eshpoch roben&yacute;ch v prestashope</p>

prestashop

Prestashop
Ostáva 0 dní
6
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
10 € 10618.08.2016

požadované znalosti:

webová stránka, prestashop 1.4

popis projektu:

<p>Potrebujem opraviť na svojej webovej str&aacute;nke s e-shopom , vytvoren&yacute; v prestashope plugin spojen&yacute; s facebookom.</p>
<p>popros&iacute;m čo najsk&ocirc;r.</p>

webstránka e-shop

Magento Obchod, E-shop Zen-cart, OpenCart, CS Cart
Prestashop
Ostáva 0 dní
30
navrhovaná cena do:priemerna cena:počet ponúk:Termín:
0 € 14893005.07.2016

popis projektu:

<p>Hľadame človeka alebo tim ludi, ktor&yacute; by n&aacute;m vedel spraviť nov&uacute; webstr&aacute;nku s high-endov&yacute;m dizajnom a s e-shopom, ide&aacute;lne od jedn&eacute;ho dod&aacute;vaľa s profesion&aacute;lnym pr&iacute;stupom.</p>
123>>>
Projekty 1-25 z celkom: 87 (stránok: 4)
Zobraz
Vzdelávareň.sk13.02.2017
Ďalšie pokračovanie Internetovej akadémie v Žiline, na ktorej sa...

Ďalšie pokračovanie Internetovej akadémie v Žiline, na ktorej sa dozviete viac o efektívnosti jednotlivých nástrojov online...

Jaroslav Beňo31.01.2017
Predstavím ultimátnu metódu ako programovať.

Predstavím ultimátnu metódu ako programovať.

Sleepy30.01.2017
Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe je kompilovaný softvér oveľa...

Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe je kompilovaný softvér oveľa rýchlejší ako softvér interpretovaný, dodávajú sa komponenty na...

Andrej Ševčík26.01.2017
Dovoľujeme si Vás pozvať na otvorenie Slovenského centra pre...

Dovoľujeme si Vás pozvať na otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť. Zakladajúcou organizáciou je eSlovensko...

Vzdelávareň.sk17.01.2017
Ani v novom roku 2017 nebudú chýbať obľúbené prednášky zo série...

Ani v novom roku 2017 nebudú chýbať obľúbené prednášky zo série Internetová akadémia. V januári začíname prednáškou o...

Andrej Ševčík05.01.2017
Vybitý telefón... Powerbanky sú síce riešením, no nemáme ich stále...

Vybitý telefón... Powerbanky sú síce riešením, no nemáme ich stále pri sebe a tiež nie sú veľmi elegantné. Tento problém rieši...

Jaroslav Beňo19.12.2016
V tejto epizóde nášho bestselleru o Jave sa pozrieme na Výnimky....

V tejto epizóde nášho bestselleru o Jave sa pozrieme na Výnimky. :D

Jaroslav Beňo06.12.2016
Enum. Pár príkladov a vysvetlenie.

Enum. Pár príkladov a vysvetlenie.

Sleepy30.11.2016
Pri prezeraní poštovej schránky som narazil na správy o uvedení...

Pri prezeraní poštovej schránky som narazil na správy o uvedení novej profesionálnej kamery pre videomonitoring a dizajnovo...

Andrej Ševčík09.11.2016
Stalo sa to už určite každému z nás. Škrabanec na parkovisku,...

Stalo sa to už určite každému z nás. Škrabanec na parkovisku, nedobrzdenie na svetelnej križovatke alebo škodová udalosť,...

Michal Obeda18.10.2016
Už 6. ročník konferencie zo série RULEZZ podujatí sa uskutoční už...

Už 6. ročník konferencie zo série RULEZZ podujatí sa uskutoční už 23.11. v Bratislave. Prednášky v 2 paralelných sálach,...

Vzdelávareň.sk17.10.2016
Vzdelávareň.sk pozýva na ďalšiu prednášku v rámci Internetovej...

Vzdelávareň.sk pozýva na ďalšiu prednášku v rámci Internetovej akadémie - tentokrát o obsahovom marketingu s Richardom Čermákom...

Jaroslav Beňo06.10.2016
V tejto epizóde Java TIPS si ukážeme použitie a vytiahnutie dát z...

V tejto epizóde Java TIPS si ukážeme použitie a vytiahnutie dát z konfiguračného súboru.

Jaroslav Beňo06.10.2016
Klikaj ovalí ťa to, alebo aj nie. Nové Java videá. Od časti 33 až...

Klikaj ovalí ťa to, alebo aj nie. Nové Java videá. Od časti 33 až po 37 sa venujem rozhraniam tak kukaj.

Michal Obeda29.09.2016
Počas najväčšej konferencie slovenského predsedníctva v Rade EÚ...

Počas najväčšej konferencie slovenského predsedníctva v Rade EÚ zameranej na digitálnu agendu Digital Assembly, ktorá sa v...

Jaroslav Beňo29.09.2016
Aby sme mohli rozoberať rozhrania tak treba spomenúť aj toto.

Aby sme mohli rozoberať rozhrania tak treba spomenúť aj toto.

Vzdelávareň.sk27.09.2016
Ďalšia prednáška v rámci Internetovej akadémie - vzdelávacieho...

Ďalšia prednáška v rámci Internetovej akadémie - vzdelávacieho cyklu o najdôležitejších nástrojoch online marketingu.

Sleepy17.09.2016
Spoločnosť Logitech International oznámila, že získala od Mad Catz...

Spoločnosť Logitech International oznámila, že získala od Mad Catz Interactive Inc.’s značku Saitek® vrátane produktovej línie...

Zoznam spoločností Zoznam freelancerov Zoznam projektov Ako to funguje? Pravidlá pridávania Kontaktujte nás
webdesign, web design, tvorba www, tvorba webu, tvorba web stránok, tvorba stránok, vytvorenie www, www stránka, web stránka, webdizajn, web dizajn, www projekt, web site

Spotreba.sk, s. r. o.

Ulica:Odborárska 1381/18
PSČ, Mesto:915 01, Nové Mesto nad Váhom
DIČ:2023311037
IČ DPH:SK 2023311037
IČO:46291351
E-mail: